GRACIN USLUGE d.o.o. - SAVICA ŠANCI 117 – ZAGREB - HRVATSKA

VELEPRODAJA - MALOPRODAJA - UGOSTITELJSTVO
PROIZVODNJA TOALETNOG PAPIRA
KOMPENZACIJE I FAKTORING
Tel: +385 1/ 2370-725, 2370-729, 2370-975 Fax: +385 1/ 2450-626
IBAN: HR2024020061100938998 – MB:0477524 – OIB:65899155210
Trg.sud u Zagrebu, MBS:080343326, Temeljni kapital 218.900,00kn uplaćen u cjelosti, član uprave - direktor Boris Gracin
www.gracin.hr
email: gracin.usluge@gracin.hr