Kompenzacije i faktoring

 

U trenucima borbe sa likvidnošću, borbe kako naplatiti prodano i svim drugim specifičnostima našeg tržišta, razvio se odjel kompenzacija  i faktoringa, odjel koji je nama i našim poslovnim partnerima omogućio nastavak poslovanja.

 

Proizvodnja toaletnog papira i veleprodaja danas ne bi mogli postojati da naš odjel kompenzacija i faktoringa to nije omogućio.

 

Poslovni partneri prepoznali su prednosti takvog poslovanja i stvorena je mreža poslovno korektnih poduzeća koji na taj način ubrzavaju svoju likvidnost i sebi omogućuju poslovanje uz manje rizika.

 


Designed by Mega info d.o.o.